Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kukorelli, István
Author
dc.contributor.author
Klein, Tamás András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-10-11T08:42:35Z
Availability Date
dc.date.available
2019-10-11T08:42:35Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/41492
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatárahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
258hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.053
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30843044
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=980509
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
constitutional lawhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
fundamental righthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
freedom of presshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
democratic discoursehu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-05-27
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajtószabadsághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alapjogvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
demokratikus közvéleményhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-09-26
date of submission
dc.date.presented
2019


Files in this item

A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record