Oda-vissza.

A kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között

Ez a kötet a 2014-ben megkezdődött OTKA 111786-os számú Kis irodalmak találkozása. A magyar irodalom fogadtatása Hollandiában és Flandriában, a holland nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon című pályázat keretében készült. A munka jelentős részében annak jár utána, kik, mikor, milyen okból és milyen módon közvetítették a magyar kultúrát holland nyelvterületre és a holland nyelvű kultúrát Magyarországra. Annál is inkább, mert a kultúraközvetítők, akik között egyetemi hallgatókat és tanárokat, írókat, tudósokat, irodalmárokat, műfordítókat, kiadói és lapszerkesztőket, újságírókat, lelkészeket, történészeket, illusztrátorokat egyaránt találunk, gyakran kihullanak egy-egy nemzet kulturális emlékezetéből, így az irodalomtörténetekben is csak nagy ritkán esik szó róluk és tevékenységükről.

Szerkesztők:Gera Judit – Vesztergom Janina
Kiadás: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018.
ISBN: 978-963-284-962-1

Legújabb feltöltések

Többet