Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gráf, Rózsa
Author
dc.contributor.author
Prázmáriné Révész, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-23T12:45:55Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-23T12:45:55Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Diplomamunkában a fogalmak tisztázása után, a tiszanánai általános iskola helyzetét, hozzáállását, korrekciós eszközeit, tanulási zavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanulóinak re/habilitációs lehetőségeit szeretném bemutatni. Valamint azt a feltevést vizsgálom, miszerint ebben az intézményben tanuló gyerekek esetében a tanulási zavar kialakulásáért javarészt a szociális hátrány a felelős. Állításaimat tényleges, hiteles adatokkal támasztom alá, melyeket táblázatokkal szemléltetek.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulási zavar, tanulási nehézség és korrekciós lehetőségei általános iskolás korban - Tiszanána általános iskolájának lehetőségei a korrekciót illetőenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
61hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000757488
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Pszichopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar -- diagnosztikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar -- korrekciós neveléshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Tanulási zavar, tanulási nehézség és korrekciós lehetőségei általános iskolás korban - Tiszanána általános iskolájának lehetőségei a korrekciót illetően
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record