Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ifj. Bertényi, Iván
Author
dc.contributor.author
Szőts, Zoltán Oszkár 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-18T12:22:23Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az első generáció - Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásbanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Mészáros Andor PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Pók Attila habil. CSchu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Balázs Eszter PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Csorba László DSchu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Ablonczy Balázs habil. PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Pollmann Ferenc PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
242hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.109
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3429195
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957849
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
First World Warhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungarian historiographyhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Művelődéstörténethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The First Generation - Interpretations of the First World War in the pre-1945 Hungarian Historiographyhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-09-06
Keywords
dc.subject.hu
Első világháborúhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar történetíráshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Kósa László MHAShu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Az első generáció - Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásban
Az első generáció - Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásban
Az első generáció - Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásban
Az első generáció - Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record