Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bagyinszki, Péter Ágoston 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-15T15:29:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-15T15:29:36Z
Release
dc.date.issued
2019
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány első része a játék jelentésrétegeit különíti el, kitér a játékok Caillois-féle klasszikus osztályozási rendszerére, szembenéz az alapvető definíciós problémával. A játék értelmezhető mint a világ elhatárolt eseménye, mint az ember belső magatartása, és mint ontológiai karakterjegy. A tanulmány második része J. Huizinga és H. Rahner immár klasszikus dialógusát tárgyalja, amelyben a homo ludens téma antropológiai és teológiai szempontjai kerülnek kapcsolatba egymással. A harmadik fejezet a ludikus szemléletmód posztmodern beágyazottságát és a theologia ludica mai lehetőségeit veszi szemügyre. Végül a negyedik fejezet rámutat a Deus ludens – homo ludens diptichon hagyományban gyökerező intuitív erejére, valamint kritikával illeti a komor komolyság és a cinizmus hamis dilemmáját. *** Il gioco come argomento filosofico e teologico − nonostante si basi sull’analisi di un sistema di simboli enormemente ricco svolgente un ruolo importante nella storia delle civiltà − è poco noto. Nella filosofia i commentatori del frammento 52 di Eraclito scoprono di nuovo la filosofia del gioco mentre nella storia della teologia Proverbi 8, 30-31 con suoi commenti raggruppa gli studi sulla simbolica del gioco e tutti e due i rami della tradizione vedono coinvolti i nomi più famosi della storia delle scienze. Circa ottanta anni fa tra Johann Huizinga e Hugo Rahner si è svolto un dialogo fondamentale di carattere filosofico-teologico riguardo all’homo ludens, il quale alla luce della letteratura allora esistente sull’argomento può essere valutato nel senso teologico tramite la recensione dei libri dei due autori, legati a quest’argomento.hu_HU
Language
dc.language.iso
olaszhu_HU
Title
dc.title
Il gioco come simbolo del mondo creatohu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
ita
Rights
dc.rights.holder
Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.29285/actapinteriana.2019.5.91
Journal
dc.identifier.jtitle
Acta Pintérianahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
126hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
91hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
5
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Verso una teologia ludicahu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Acta Pintérianahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

Il gioco come simbolo del mondo creato
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record