Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bibor, Máté János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T13:53:47Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T13:53:47Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40320
Abstract
dc.description.abstract
Soltész Zoltánné 1944-től 1989-ig volt az OSZK munkatársa. Eleinte adminisztratív munkakörben dolgozott, 1949-től nyugdíjba vonulásáig pedig a Régi Nyomtatványok Tárában, amelynek 1962-től a vezetője volt. Részt vett az országos ősnyomtatvány-katalógus (a „Sajó–Soltész”) és az OSZK-antikvakatalógus elkészítésében, máig alapvető kézikönyvek és szaktanulmányok szerzője. Kulcsszerepe volt abban, hogy 1982-ben „hazakerült” az Ómagyar Mária-siralmat is tartalmazó Leuveni Kódex. Hagyatékának általa őrzött részét unokahúga, Berlász Piroska az ELTE BTK KITI Könyvtárának ajándékozta. Az adomány részét képezi Soltészné számos publikációjának szerzői példánya, továbbá előadásai és egyetemi órái egy részének gépirata, személyes iratai stb. A tanulmány – jórészt ezekre alapozva – fölvázolja életútját, áttekinti szakmai munkásságát, függelékként pedig közli műveinek jegyzékét.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Vázlatok egy pályaképhezhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.121
Last Page
dc.identifier.lpage
154hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
121hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921– 1997)hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékhu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Soltész Zoltánné Juhász Erzsébethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pályaképhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Vázlatok egy pályaképhez
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record