Show simple item record

Author
dc.contributor.author
P. Márkus, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T07:54:15Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T07:54:15Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40304
Abstract
dc.description.abstract
A szótárak első olyan referenciakönyvek, amelyeket az iskolásoknak nyelvtanuláskor használniuk kellene. A nyelvtanároknak nem szabadna alábecsülni a szótárhasználati tudást, hiszen ez teszi majd lehetővé az egyéb könyvek, információforrások hatékony használatát. A jó szótárhasználati ismeretekkel rendelkező diákok a közoktatás magasabb szintjein is könnyebben férnek hozzá más referenciakönyvek információihoz. Emellett a nyelvtudás biztos alapjául is szolgál. Jelen tanulmány különféle gyakorlatok prezentálásával próbálja bemutatni a szótárhasználati készségek fejlesztését, a biztosabb nyelvi tudás kiaknázását.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásbanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Dictionaries are the first reference books children should learn to use at school. We should not underestimate the importance of dictionary skills because these skills transfer to the use of other reference books that students will use in their future studies to find information or undertake research. Students with proficient dictionary skills will find it easy to use different reference materials as they transition from primary school to secondary school, and university. Mastery of the dictionary should be an important part of their language skills. In this article, you can find exercises and activities to help you and your students to get the most out of your dictionary.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/20183123134
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
134hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
123hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dictionaryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
reference bookhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
language skillshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
activitieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dictionary usehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szótárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
referenciakönyvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvi készséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyakorlatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szótárhasználathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record