Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Öveges, Enikő 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T07:54:24Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T07:54:24Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40303
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány célja, hogy bepillantást nyújtson a ma Magyarországon a gyermekek, azaz a köznevelésben tanulók számra kötelező, illetve elérhető nyelvi mérésekről és vizsgákról. Az összefoglalás négy nyelvi tesztre tér ki: az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésekre, az érettségire és a nyelvvizsgákra, ezen belül az államilag elismert és a junior vizsgákra. A felsoroltakat megvizsgálja céljaik és felépítésük szempontjából, áttekinti az elérhető vizsgaeredményeket és idevágó elemzéseket, valamint bemutatja hozadékaikat és esetleges hátrányaikat. A nyelvi teszteket hazai és európai környezetükbe helyezve tárgyalja, ennek részeként megvizsgálja a Közös Európai Referenciakerettel való kapcsolódásukat is. Összességében képet ad arról, hogy az ezredforduló óta kiépült, komplex nyelvi vizsga rendszer milyen pozitív hozadékokat eredményez, és rámutat a kevésbé előnyös velejárókra, például a nyelvtanításban tapasztalható vizsgaközpontúságra is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magyarországi gyermeknyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottságahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The present study offers insight into the foreign language tests that are available or compulsory for primary and secondary school students in Hungary. Four language tests are discussed: the foreign language proficiency test in English and German for 6th and 8th graders; the target language test in English, German, and Chinese for the dual-language school students; the school-leaving exams in foreign languages; and the state language exams, including the accredited and junior ones. The exams are explored form several aspects such as their aims and specifications, the student results achieved in the tests, and the benefits and potential drawbacks they may yield. The Hungarian and European contexts of the tests are also depicted, with special attention to the Common European Framework Of Reference for Languages aspects and relations. On the whole, the study aims to grant an overview of the positive and the less advantegous sides, for example, the language test orientedness of our language teachng at schools, of the uniquely complex system of language exams in Hungary.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/20183135147
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
147hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
135hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
language testhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
school-leaving exam in languageshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
language examhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Common European Framework of Referencehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
tests for young language learnershu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvi méréshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvi érettségihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvvizsgahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Közös Európai Referenciakerethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyermekvizsgahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

A magyarországi gyermeknyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record