Valóságos könyvtár – könyvtári valóság

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság

Könyvtár- és információtudományi tanulmányok

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 mottója az "Emberközpontú tudomány", amely a tudomány központi elemét, az embert és a tudományos megismerés célját, az ember szolgálatát hangsúlyozza. A tanácskozás során kiemelten rámutat a könyvtári-információs szolgáltatások nélkülözhetetlenségére a tudomány rendkívül gyors fejlődésében, valamint a tudomány és a társadalom könyvtári eszközökkel támogatott együttműködésére az életminőség kedvező irányú befolyásolása érdekében. A konferencia célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára. A konferencia honlapja itt található.

Jelen gyűjteményben a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 (szerk.: Kiszl Péter és Csík Tibor) című kötet fejezetei találhatók meg. A mű további adatai:

Szerkesztette: Kiszl Péter és Csík Tibor
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna, Tóvári Judit
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Kovácsné Koreny Ágnes
Munkatársak: Boda Gáborné Köntös Nelli, Németh Katalin, Patkósné Tóth Zsuzsanna
Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet
ISBN 978-963-489-017-1
DOI 10.21862/vkkv2018

Legújabb feltöltések

Többet