Files in this item

Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata
Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata
Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata