Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kukorelli, István
Consultant
dc.contributor.advisor
Dezső, Márta
Author
dc.contributor.author
Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-03-04T14:27:56Z
Availability Date
dc.date.available
2019-03-04T14:27:56Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Hogyan tovább kétharmad? : A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországonhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
332hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.102
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30535163
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=961565
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cardinal lawhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
two-thirds majorityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
stable parliamentarismhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
hierarchy of normshu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-11-21
Keywords
dc.subject.hu
sarkalatos törvényhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kétharmados többséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
stabil parlamentarizmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogforrások hierarchiájahu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-02-07
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Hogyan tovább kétharmad? : A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
Hogyan tovább kétharmad? : A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
Hogyan tovább kétharmad? : A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record