Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Markó, Anita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-29T07:50:58Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-29T07:50:58Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Az album amicorumok bejegyzései nem csak a filológiai elemzésre vagy egyes személyek biográfiai adatainak pontosítására adnak lehetőséget. A forráscsoport magában hordozza a hálózatként való interpretálás lehetőségét, a bejegyzések által összekapcsolódó hálózat vizsgálatát. Elemzésemben a szegedi működtetésű Inscriptiones Alborum Amicorum adatbázis anyagát használva az 1500 és 1700 közötti hungarika jellegű inscriptiók bejegyzőiből és albumtulajdonosaiból álló hálózat vizsgálatára teszek kísérletet. A hálózati modell adaptálását módszertani kísérletnek szánom. A legfőbb kérdésem az, hogy a hálózattudomány interdiszciplináris kerete és a társadalmi hálózatelemzés (matematikai és informatikai) eszközei miként használhatóak egy művelődéstörténeti korpuszra; feltárható-e a hálózati modell használatával a bejegyzők közötti, bejegyzések általi kapcsolódások mintázata, s hogy a megközelítésmód hozzájárulhat-e a már ismert adatok alapján új vagy eddig esetleg rejtőző jelenségek, filológiai, biográfiai részletek megvilágításához. Az elemzés során több mint 4000 bejegyzés adatait vizsgáltam, több időkeretben és bontásban. A vizsgálatban alkalmazott hálózatos elrendezés és elemzés rámutat olyan kiemelt értékű szereplőkre, elkülöníthető csoportokra, amelyek egy nagyobb, lineáris elrendezésű adathalmazban megbújhatnak. A hálózati modell pedig lehetőséget ad arra, hogy felfedhetővé váljanak gyenge kapcsolatok, ezáltal új kontextusban lássuk az album amicorumok eddig ismert bejegyzéseit.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Hálózatok a 16–17. századi album amicorumokbanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The inscriptions, personal greetings of the album amicorums in the 16ᵗʰ– 17ᵗʰ centuries can be seen as remarkable resources for several research projects: philological, historical or biographical data can be identified; as well as the flow of knowledge can be detected. These, autograph books are the early examples of networking, and the set of these citations and signatures, included in these books, offers the possibility to interpret them as a network-model. In my study I would like to analyse the inscriptions of the autograph books between 1500 and 1700 as such a network that includes the owners and the inscriptors of the albums as nodes and the inscriptions as edges, contacts. This analysis would like to experiment with or test the method of network science and network analysis on an early modern corpus. In this study I will answer the questions how these interdisciplinary methods of network analysis could be adaptable to a culture-historical corpus and whether this method could help to reveal new or hidden philological or biographical nuances.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31400/dh-hun.2018.1.152
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Digitális Bölcsészethu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
82hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
55hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
1hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
album amicorumhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
autograph bookshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
intellectual networkshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
early modernhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
network analysishu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Az 1500 és 1700 közötti hungarika jellegű emlékkönyvbejegyzések hálózatelemzése az Inscriptiones Alborum Amicorum adatbázis alapjánhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
album amicorumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
emlékkönyvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmiségi hálózatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kora újkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hálózatelemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Digitális Bölcsészet
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Hálózatok a 16–17. századi album amicorumokban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record