Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Jockers, Matthew L. 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-29T07:49:59Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-29T07:49:59Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
A Macroanalysis: Digital Methods and Literary History című könyv 5. fejezete azt kísérli meg bebizonyítani, hogy a bibliográfiai és demografikus metaadatok számítógépes módszerekkel történő elemzése lehetővé teszi irodalomtörténeti narratívák újraértékelését vagy átírását. A fejezet bemutatja, hogy irodalomtörténeti korszakok és trendek gondolatébresztő perspektívákba helyezhetők a könyvszintű metaadatok – könyvcímek, szerző származása, publikáció dátuma, kitalált helyszín és időpont stb. – makroelemzésével. Az ír-amerikai irodalomhoz kötődő metaadat-adatbázis hasznosításával a szerző újraértékeli az eddig elfogadott ír-amerikai irodalomtörténeti narratívát és egy alternatív perspektívába állítja Charles Fanning elméletét az ír-amerikai írók „elveszett generációjáról.” A metaadatok kontextust teremtenek Fanning irodalomtörténeti olvasatához, és azt sugallják, hogy az ír-amerikai irodalom történetére vonatkozó tudományos feltételezések a szerzők egy homogén csoportjának kisszámú művének elemzésén alapulnak. Absztraktabban fogalmazva a fejezet amellett érvel, hogy a hagyományos irodalomtudósok tévesen gondolják, hogy a nagy merítésen alapuló elemzések helyettesíteni szeretnék a szoros olvasást. Éppen ellenkezőleg, a metaadatok makroelemzése kizárólag a szükséges kontextust teremti meg a szoros olvasáshoz, és új kérdések felvetéséhez, az irodalomtörténet új perspektíváinak megalkotásához járul hozzá.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Metaadathu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Chapter 5 of Macroanalysis: Digital Methods and Literary History demonstrates how computational approaches can be used to explore bibliographic and demographic metadata in order to reassess and postulate new claims about literary history. This chapter demonstrates how thoughtprovoking perspectives on literary periods and trends can be derived from a macroanalysis of book-level metadata – including book titles, author ethnicities, publication years, fictional settings, etc. Utilizing a database of metadata related to Irish-American literature, the author provides a reassessment of common narratives of Irish-American literary history and offers an alternative perspective on Charles Fanning’s theory of a “lost generation” of Irish-American writing. The metadata provide context for understanding Fanning’s reading of literary history and suggest that scholarly assumptions about Irish-American literary history might be based too much on a small sample of books by a homogenous group of authors. More broadly, the chapter argues that traditional literary scholars make a mistake in thinking that large-scale analyses are proposed as a replacement to close reading. On the contrary, a macroanalysis of metadata provides the necessary context for close readings and prompts new questions and new perspectives on literary history.hu_HU
Note
dc.description.note
Fordította: Labádi Gergelyhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31400/dh-hun.2018.1.242
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Digitális Bölcsészethu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
108hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
83hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
1hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
macroanalysishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
metadatahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
distant readinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
close readinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Irish-American literaturehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
makroanalízishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
metaadathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
távoli olvasáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szoros olvasáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ír-amerikai irodalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Digitális Bölcsészet
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Metaadat
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record