Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Horváth, Iván 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-29T07:48:48Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-29T07:48:48Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Egy virtuális nemzeti könyvtár tetszőleges példányszámban szétosztható az emberek között. A sokszorosítás a hosszú távú megőrzés egyetlen útja, ha a történelemben a szöveghordozók tartóssága úgy csökken, ahogy példányszámuk nő. A megőrzésnek további feltétele, hogy az emberek használják is a rendelkezésükre bocsátott nemzeti kultúrát. Olyan – a gyűjtemény bejárását megkönnyítő – rendezéseket kell a felhasználók kezébe adni, amelyek nem a kiadásokat vagy példányokat írják le, mint egy könyvtári katalógus, hanem a szövegeket. A „digitális filológia” a hagyományos filológia rendezési elveit követi, amikor a műveket nyilvántartja, kiadja és narratívába szervezi. A régi magyar versek online nyilvántartása: 1994, az első online kritikai forráskiadás: 1994, az első online, többforrású kritikai kiadás: 1998, az első online irodalomtörténet: 2006. A napjainkban kialakult „digitális bölcsészet” részint a már korábban, gyakran merőben más célból létrehozott digitális eszközök segítségével állapít meg új összefüggéseket. Ezek olykor lényegesek, olykor nem. Az 1991-ben megjelent A vers már előrevetítette az anyagismeretről lemondó, nem olvasó filológus lehetőségét, melyre Franco Moretti is felhívja a figyelmet.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Digitális bölcsészet a virtuális nemzeti könyvtárbanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
A virtual national library can be distributed among people in arbitrary number of copies. Duplication is the only way of long-term preservation since the last millenials have shown that the durability of text carriers seems to have decreased as the number of copies have grown. Another condition of long-term preservation is that people also use the national cultural heritage to which they have access. This can be facilitated by providing narratives (such as literary history), not solely texts. “Digital philology” follows the classification principles of traditional philology when registering, editing the works and contextualizing them in a narrative. The first milestones of Hungarian digital philology: the repertory of the early modern Hungarian poetry: 1994, the first online critical edition: 1998, the first online Hungarian literary history: 2006. In recent years digital humanities scholars have highlighted hitherto unknown correlations and patterns in literary history thanks to these novel digital editions as well. These correlations are sometimes relevant, sometimes not. My book A vers (The Verse, 1991) foresaw the possibility of a “nonreading” philologist who uses Franco Moretti’s distant reading method.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31400/dh-hun.2018.1.234
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Digitális Bölcsészethu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
138hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
121hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
1hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
virtual libraryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
national libraryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digital philologyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
virtuális könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzeti könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális filológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Digitális Bölcsészet
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Digitális bölcsészet a virtuális nemzeti könyvtárban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record