Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nagyné Simon, Csilla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-19T16:21:35Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-19T16:21:35Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39378
Abstract
dc.description.abstract
Írásom címe „Színt vallunk”, amely arra hivatott, hogy bemutassa munkahelyem, a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatának a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést támogató törekvéseit. Egy könyvtár működésében három kiemelt területre fókuszálhatunk: a szelektív hulladékgyűjtésre, a papírhasználat mérséklésére és az energiahasználat csökkentésére; tanulmányomban e témákat járom körül. 2015 októberében munkahelyemen Zöld könyvtár munkacsoport alakult, hogy a meglévő adottságok és infrastruktúra mentén elterjessze a zöld szemléletet, támogatásra bírja az ott dolgozókat. Rendszerezem tapasztalataimat a munkacsoport bemutatásakor, illetve néhány példával megvilágítom eddigi akcióinkat. Folyamatos kihívás számunkra a környezetvédelem fontosságának tudatosítása játékok, bolhapiacok, kirándulások, programok szervezésével, csoportunk tevekénységének folyamatos írásos megjelenítésével.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Színt vallunk, avagy zöld szemlélet a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatábanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The title of my lecture is intended to present the ambition of the library network of the University of Pécs to support the environment and sustainable development. In a library’s operations, we can focus on three priority areas: selective waste collection, paper consumption reduction, and the reduction of energy use – these are also my main topics. In October 2015, the Green Library Working Group was set up to spread the green perspective with the given capabilities and infrastructure, and to mobilize the library’s staff and get their support. I systematize my experiences during the presentation of the Working Group, and with some photos I try to reflect to the actions we have taken, and what results we have achieved to change the approach and practices of our colleagues. It is a continuous challenge for us to raise awareness of the importance of environmental protection with the help of organizing games, flea markets, excursions, programs, and with written content published by our group.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások. VI. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2017.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2017.57
Last Page
dc.identifier.lpage
66hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
57hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
green libraryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
libraryhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-08-30
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-08-30
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zöld könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Pécshu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Színt vallunk, avagy zöld szemlélet a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record