Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szabó, Norbert 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-08T09:24:13Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-08T09:24:13Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39245
Abstract
dc.description.abstract
A digitális eszközök használatában rejlő motivációs potenciált már számos kutatás bebizonyította. Ennél azonban jóval kevesebb vizsgálat foglalkozik az IKT-eszközök alkalmazásának hatásával a zenei képességek fejlesztése szempontjából. Ennek egyik oka az is lehet, hogy az egyre jobb minőségű hardvereken csak lassan bővül a zenei osztálytermekben is eredményesen használható applikációk, szoftverek száma. Tanulmányunkban olyan ingyenes alkalmazást mutatunk be, amelynek hasznosságáról és hatékonyságáról még empirikus adatokkal ugyan nem rendelkezünk, de gyakorlati tapasztalataink és az a tény, hogy világszerte több mint hétmillió felhasználója van, jó apropót ad annak átgondolására, hogy a digitális eszközök hogyan segíthetik a zenetanulás hatékonyabbá tételét.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?hu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The motivational potential inherent in the use of digital devices has been proven by numerous researches. However, much less address the impact of the use of ICT tools on the development of musical abilities. One of the reasons for this may be that the number of applications and softwares that can be used effectively in music classrooms is only slowly expanding on ever-higher quality hardwares. In this article, we present a free application which usefulness and efficiency we do not have empirical data yet, but our practical experience and the fact that it has more than 7 million users worldwide give a good reason to think about how digital devices can help to make music education more efficient.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyn20182132138
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
138hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
132hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
music educationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
music skill improvementhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
ICT toolhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digital metronomehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zeneoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zenei képességfejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
IKT-eszközhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális metronómhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Soundcorsethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record