Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szitányi, Judit 
Author
dc.contributor.author
Bagota, Mónika 
Author
dc.contributor.author
Pintér, Klára 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-08T09:11:46Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-08T09:11:46Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39242
Abstract
dc.description.abstract
Napjaink közoktatásában hangsúlyos szerepet kap az óvoda-iskola átmenetének kérdése. A Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott, Korszerű komplex matematikaoktatás kutatócsoport 6. számú csoportjának célja az óvodáskorú gyermekek matematikai fogalomalkotásának vizsgálata. Széleskörű, tevékenység-alapú vizsgálatot végzünk a logikai képességek és a számfogalom szintjeinek meghatározásához. Ezzel kívánjuk feltárni az azonos életkorú gyerekek közötti különbségeket, valamint a számfogalom és a logikai képességek korrelációját. Munkánk kiindulópontjaként a matematikai nevelés jelenlegi helyét és szerepét igyekszünk meghatározni. Ehhez nemzetközi összehasonlító dokumentumelemzést végzünk, valamint nagymintás (N=253) kérdőíves felmérés adatait dolgozzuk fel. Ez a tanulmány a kérdőív kiértékelése során szerzett legfontosabb adatokat és következtetéseket mutatja be, amelyek által képet kaphatunk az óvoda pedagógiai gyakorlatáról. Kutatásunk eredményeit a szakmai közösségek mellett az oktatásirányítás résztvevői is hasznosíthatják.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A matematika helye az óvoda életébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The question of the kindergarten – school transition (5–6 year-olds) has a significant role in the present day public education in Hungary. The aim of Group 6 of the Complex Modern Mathematics Teaching Research Group, financed by the Hungarian Academy of Sciences is to study the mathematical concept development of 3–6 year-old children. We define the levels of logical capacities and number concept with the help of a wide scope, activity-based analysis. We wish to explore the differences among children, and the correlation of number concept and logical capacities. As a starting point we aim to define the current position and role of mathematics teaching. We perform an international comparative document analysis, and we process the data of a large sample (N=253) questionnaire survey. This study shows the most important and most interesting data and conclusions found during processing the questionnaires. The results of our research can be used by the professional communities as well as the participants of the educational administration.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyn201811223
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
23hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
12hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
mathematicshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
kindergartenhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
number concepthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
logichu_HU
Keyword English
dc.subject.en
mathematical supporthu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
matematikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
óvodahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
számfogalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
matematikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
matematikai fejlesztéshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

A matematika helye az óvoda életében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record