Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Polgárdi, Veronika 
Author
dc.contributor.author
Láz, Csabáné 
Author
dc.contributor.author
Dékány, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-08T09:10:44Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-08T09:10:44Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39241
Abstract
dc.description.abstract
A DPV koncepciója azon alapul, hogy a számolásban résztvevő numerikus rendszerek és egyéb, nem matematika-specifikus rendszerek (részképességek) különböző módokon és szinteken diszfunkcionálhatnak. A teszt feladatai adott életkorokhoz rendelt fejlődési fázisokhoz igazodnak. A vizsgálat a hibaelemzés módszerével és objektív kritériumokkal térképezi fel a diszkalkuliára utaló tipikus hibákat, majd további szempontokat ad az egyéb részképességek működésének megfigyeléséhez és a gondolkodási, kompenzáló stratégiák számbavételéhez. A hangsúlyozottan egyéni vizsgálóeljárás átfogó képet ad a gyermek matematikai és kognitív képességeinek szintjéről. Az egyéni teljesítményprofil alapján lehetővé válik a fejlődési diszkalkulia (súlyos tanulási zavar) és a tanulási nehézség elkülönítése, ezeknek megfelelően az egyénre szabott terápiás célok, feladatok és módszerek meghatározása (terápia-relevancia).hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Alapismeretek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatárólhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Pedagogical Assessment of Dyscalculia (PAD) is a special educational testing method. It is the renewed version of the Dékány–Juhász method devised by the team of dyscalculia experts from ELTE GYOSZI (Special Educational Service of Eötvös Loránd University). It is also based on the findings of current neuropsychological researches. The concept of PAD is based on the assumption that the numeric and other non-mathematical-specific systems (partial abilities) which is a part of calculation may indicate dysfunction in different ways and on different levels. The tasks in the test are aligned with the developmental stages matching the given age of the child. By relying on the method of error analysis and on the use of objective criteria, the overall results indicate those typical mistakes which are indicative of the dyscalculia. It also provides eventuality for further inspections of other partial abilities and the cognitive compensatory strategies. The individual tests may provide the possibility of differentiating between the developmental dyscalculia (serious learning disability) and learning difficulties and other possible issues. As a result of this it becomes possible to create an individual development plan (therapy).hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyn201812454
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
54hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
24hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
numeric systemshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
partial abilitieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
differential diagnosishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
special education approachhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
relevance of therapyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
számolási rendszerekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
részképességekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
differenciáldiagnosztikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiai szemlélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
terápia-relevanciahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Alapismeretek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record