Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ambrus, Gabriella 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-08T09:09:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-08T09:09:41Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39240
Abstract
dc.description.abstract
A matematikatanításban a feladatok kiválasztásánál alapvető szempontok a tanítandó tananyag, és annak a csoportnak a szintje, akik majd részt vesznek a megoldásban. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek jellegüknél fogva többféle módon is megoldhatók, és a megoldások aszerint is különböznek, hogy milyen feltételek mentén készültek – ezek az úgynevezett nyitott feladatok. Felhasználásuk és jelentőségük a matematikaoktatásban évtizedek óta kutatott téma. Ebben a témában én is évek óta végzek kutatásokat, melyhez egy alsó tagozatosoknak készült feladatomat (Ambrus, 2010) használom fel. A matematikai tartalmát megtartva, különféle szövegváltozatokat alakítottam ki. Vizsgálataim a felső tagozatosokon túl a középiskolai korosztályra, sőt a tanárszakos hallgatókra is kiterjednek. Bár a matematikai tartalom csekély, mégis nehéznek bizonyul általában a feladat megoldása, amelynek egyik oka, hogy a matematika-tankönyvek és -órák csupán ritkán foglalkoznak nyitott feladatokkal.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egy nyitott, valós szituáción alapuló feladat variációi az oktatásban és a didaktikai kutatásbanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the mathematics teaching by choosing tasks to solve, the teaching material and the level of the group – who is participating in the solution – are the basic point of views. However, there are problems, which can be solve on several ways and the solutions differ according to the initial assumptions – these are the so called open problems. The use and importance of such problems in the mathematics didactic has been researched for a long time. In this subject I have done investigations for several years, using my self-made task for undergraduate students (Ambrus, 2010). I prepared different text-variants for the task with the same mathematical content, and I involved into my investigations with the tasks secondary school students and teacher students as well. There is a little mathematical content in the problem, however the students have difficulty by solving it, which is obviously due to the fact, that open problems are quite rarely used in the mathematics lessons.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyn201815565
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
65hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
55hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
open problemshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
reality based taskshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
word problemshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
problem variationhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyitott feladatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
valóságközeli szituáción alapuló feladatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szöveges feladatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
probléma variációkhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Egy nyitott, valós szituáción alapuló feladat variációi az oktatásban és a didaktikai kutatásban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record