Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kónya, Eszter 
Author
dc.contributor.author
Kovács, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-08T09:07:10Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-08T09:07:10Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39238
Abstract
dc.description.abstract
Az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatásával egy olyan kutatási programot dolgoztunk ki, melyben a problémamegoldó gondolkodás sajátosságait vizsgáljuk az alsó tagozatos kortól kezdve tanárjelöltekkel bezárólag különböző képességű csoportokban. Dolgozatunkban egy olyan problémára adott tanulói válaszokat elemzünk, amely mindegyik korosztály számára valós problémaszituációt jelenthet. Kutatásunk elsősorban a tanulók modellalkotó és szabályfelismerő képességeiről ad képet, általánosabban arról, hogy a sorozatképzés, szabályfelismerés (összefoglalóan mintakeresés) és a megalkotott szabály indoklása hogyan vezet felfedezéshez. Külön vizsgáljuk azt is, hogy a probléma különböző típusú reprezentációi hogyan befolyásolják a problémamegoldás folyamatát.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Fedezzük fel a megoldást: keressünk mintát!hu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
With the support of the Content Pedagogy Research Program of the Hungarian Academy of Sciences, we have developed a research program that examines the characteristics of problem-solving thinking in different age groups. In our paper, we analyse students' responses to a question that can represent a proper problem for each age group. Our research focuses primarily on students' capabilities of modelling and recognizing patterns. Our question is the following: how does recognizing patterns and arguing for them lead to discovery. We also examine how do different types of representations of the same problem affect the problem solving process.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/gyn201817685
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
85hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
76hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
problem based learninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
patterninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
representationshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
definite patternhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
inductive reasoninghu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
probléma alapú tanuláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mintakereséshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
reprezentációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
definiált sorozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
induktív gondolkodáshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Fedezzük fel a megoldást: keressünk mintát!
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record