Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Valasek, Gábor
Author
dc.contributor.author
Sipos, Ágoston 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-08-23T11:36:43Z
Availability Date
dc.date.available
2018-08-23T11:36:43Z
Release
dc.date.issued
2018-05-14
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38930
Abstract
dc.description.abstract
A geometriai modellezésben előforduló interpolációs problémák közül számos olyan van, amely megoldása egy többparaméteres görbe-vagy felületsereg. A megoldások sokaságából való választás lehet egy megfelelő valósértékű fukcionált minimalizáló elem. Mivel az optimalizálási algoritmusok futtatása gyakran költséges, ezért a dolgozatban egy oylanb konstrukciót viszgálok meg, amelyekkel konstans időben közel optimális értékeket választhatunk meg a szabadságfokoknak. Ahhoz, hogy gyors becslő algoritmusokat tudjunk létrehozni, szükséges, hogy számos konfigurációra már ismerjük a megfelelő paramétereket. Ezek numerikus kiszámítása azonban nagy számításigényű, ráadásul a műveletigény a görbék folytonossági rendjével és fokszámával nemlineárisan növekszik. Kiszámításukhoz ezért nayg hatékonyságú párhuzamos implementáció szükséges. Megviszgálom továbbá, hogy milyen pontosságú közelítések érhetők el approximációs módszerekkel, különböző interpolációs folytonossági rendek és fokszámok eseténhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magas fokszámú görbeszegmensek hatékony optimalizálásahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
34hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geometriai modellezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
numerikus analízishu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018-05-14hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Programtervező informatikushu_HU


Files in this item

Magas fokszámú görbeszegmensek hatékony optimalizálása
Magas fokszámú görbeszegmensek hatékony optimalizálása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record