Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kas, Bence
Author
dc.contributor.author
Nagy-Bolodár, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-26T08:06:33Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-26T08:06:33Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38687
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom egyrészt az adatgyűjtéshez járul hozzá, másrészt a kérdőívekkel gyűjtött nyelvi adatok egy részének elemzésére vállalkozik. A szakdolgozat három nagyobb egységből áll. Az első részben a nyelvfejlődés témakörének legfontosabb elméleti kérdéseit foglalom össze. A második részben bemutatom a használt módszert, és megfogalmazom a hipotéziseimet. A harmadik rész az eredményeket tartalmazza.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a Macarthur-Bates Communicative Development Inventories magyar nyelvű adaptációjahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
87hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757216
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kommunikatív fejlődési adattárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
korai nyelvi diagnosztika szülői kikérdezéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a Macarthur-Bates Communicative Development Inventories magyar nyelvű adaptációja
Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a Macarthur-Bates Communicative Development Inventories magyar nyelvű adaptációja
Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a Macarthur-Bates Communicative Development Inventories magyar nyelvű adaptációja
Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a Macarthur-Bates Communicative Development Inventories magyar nyelvű adaptációja
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record