Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lajos, Péter
Author
dc.contributor.author
Mózesné Kapocska, Ildikó 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-26T08:01:22Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-26T08:01:22Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38684
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban egy traumát átélt beteg esetét kívánom bemutatni. Az elszenvedett stroke és az azt követő afáziás állapot tekinthető a megszokott életviteltől való eltérésnek. Ennek az eseménynek és az ezt kísérő jelenségeknek a befolyásoló erejét kívánom dolgozatomban feltárni. Dolgozatom második részében, az elméleti részben összefoglalt szakirodalmi anyag alapján végzett vizsgálataimat kívánom bemutatni, s felállított hipotéziseim kívánom igazolni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Trauma az agyban és trauma a lélekben - Egy afáziás beteg személyiségének vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
79hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757212
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
afázia alapismeretekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
afázia személyiséghu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Trauma az agyban és trauma a lélekben - Egy afáziás beteg személyiségének vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record