Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kas, Bence
Author
dc.contributor.author
Lukuczné Szabó, Csilla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-24T14:01:30Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-24T14:01:30Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38670
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatom első részében a szakirodalmak, az előadásokon a tanáraimtól hallottak és saját tapasztalataim alapján először bemutatom, hogy mi jellemző általában az értelmi fogyatékos személyekre, kiemelve a beszéd és a nyelvi fejlődésük sajátságait. Aztán külön-külön összefoglalom az értelmi fogyatékosok alcsoportjaira jellemző – elsősorban a nyelvi fejlődés szempontjából lényeges – jegyeket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nyelvi fejlettségének vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
67hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757196
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottak nyelvi fejlettséghu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nyelvi fejlettségének vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record