Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pénzes, Éva
Author
dc.contributor.author
Lakatos-Barak, Zsanett 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-24T13:59:02Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-24T13:59:02Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38666
Abstract
dc.description.abstract
Az általam végzett kutatásban tanulásban akadályozott gyermekeket vizsgáltam. Célom az volt, hogy közelebbről megismerkedjek a tanulásban akadályozott gyermekek baráti kapcsolatainak mintázatával, illetve a szociabilitásuk, szociális elfogadottságuk jellemzőivel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magányossággal sújtott barátságokhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
49hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757176
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottak társas kapcsolatokhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Magányossággal sújtott barátságok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record