Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Csuzdi, Csaba
Author
dc.contributor.author
Szederjes, Tímea 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-20T13:41:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-20T13:41:41Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38592
Abstract
dc.description.abstract
A magyarországi földigiliszta-kutatások kezdete a 19. század végére tehető. Örley László foglalkozott első ízben a hazai fauna feltárásával. Úttörő munkásságágával a Lumbricidae család 19 fajának jelenlétét mutatta ki (ÖRLEY L. 1881). Munkásságát Szűts Andor folytatta, aki Örley fajlistáját a modern nevezéktanhoz igazítva, azt saját adataival kiegészítve 19 faj és varietas leírását, valamint elterjedését mutatta be (SZŰTS A. 1909). A kezdeti kutatásoknak köszönhetően egy gazdag földigiliszta-gyűjtemény jött létre, melynek revideálását Victor Pop (1943) végezte. A Második Világháború után először Andrássy istván (1955) Nematoda-kutató összegezte a hazai Annelidákat, majd Zicsi András (1959) aktualizálta a hazai földigiliszták fajlistáját. A több évtizedes kutatások legteljesebb összegzését CSUZDI, CS.–ZICSI, A. (2003) végezte, 59 faj illetve alfaj részletes leírását és elterjedési adatait ismertetve. A több mint egy évszázadot felölelő intenzív faunisztikai vizsgálatoknak köszönhetően Magyarország jól feltárt területnek tekinthető, mindennek ellenére akadnak taxonómiai problémák, kérdéses, tisztázatlan csoportok, fajok. Az Eisenia MALM, 1877 genuszhoz nagyrészt korhadó szerves maradványokban, például holtfák kérge alatt, erdei avarban vagy komposztban élő epigeikus fajok tartoznak. Az eddig leírt nagyjából 25 faj palaearktikus elterjedésű, de vannak szélesen elterjedt, peregrin fajok is. Magyarországról ez idáig négy Eisenia faj jelenlétét mutatták ki (CSUZDI, CS.–ZICSI, A. 2003). A genusz heterogén, a nagymértékű morfológiai hasonlóság, ill. változékonyág miatt egyes közelrokon fajainak rendszertani helyzete bizonytalan. Az Eisenia lucens (WAGA, 1857) és az Eisneia spelaea (ROSA, 1901) középeurópai montán elterjedésű fajok. Bár eltérő élőhelyeket preferálnak, a rendkívül nagymértékű morfológiai hasonlóság miatt igen nehéz a megkülönböztetésük. Az egyetlen kiemelhető különbség a biolumineszcencia jelenléte, melyet ez idáig csak az E. lucens esetében figyeltek meg. Az elkülönítési nehézségekből felvetődik néhány probléma. Egyrészt, a jelzett előfordulások nagy része bizonytalan, sok a kérdéses adat. Másfelől, a minimális morfológiai eltérésekből adódóan nem feltétlenül indokolt az E. spelaea mint külön faj elválasztása. Ezek a kérdések már majd’ egy évszázada jelen vannak a két faj kapcsán, ez idáig azonban mégsem foglalkoztak részletesebben a két taxon rendszertani helyzetének tisztázásával.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Eisenia lucens (Waga, 1857) és Eisenia spelaea (Rosa, 1901): valóban külön fajok? Egy molekuláris taxonómiai megközelítés.hu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
29hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDKhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Eisenia lucenshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Eisenia spelaeahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
molekuláris taxonómiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
biológushu_HU


Files in this item

Eisenia lucens (Waga, 1857) és Eisenia spelaea (Rosa, 1901): valóban külön fajok? Egy molekuláris taxonómiai megközelítés.
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record