Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kovács, József
Author
dc.contributor.author
Magyar, Norbert 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-20T13:36:26Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-20T13:36:26Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38588
Abstract
dc.description.abstract
A Fertő-Neusiedlersee Kultúrtáj a világörökség része, mely egyedülálló természeti szépségű és esztétikai jelentőségű területeket foglal magába. Legfontosabb része, Eurázsia legnyugatibb sztyepptava, a ramsari védettség alatt álló Fertő tó, amely körül élő változatos növény- és állatvilág hatalmas természeti érték. A Fertő gazdag flórájának és faunájának, különösen madárvilágának sokszínűsége figyelemre méltó. A tó térségében határon átnyúló együttműködés jött létre ezen kimagasló értékek védelmében. A Fertő turisztikai hasznosítása az ausztriai területen jelentős, az emberek szívesen járnak ide fürödni, horgászni, vitorlázni. Természetesen a táj szépségének, élővilágának megismerése és a kikapcsolódás fontos az emberek számára, de ezek következtében problémák merülhetnek fel. Kérdés, hogy a tóban és környékén folyó antropogén tevékenység (mezőgazdaság, turizmus, stb.) milyen és mekkora hatással van a vízminőségre. Ennek nyomon követésére mind a magyar, mind az osztrák oldalon monitoring folyik. A mintavételezés gyakoriságát, a mintavételi pontok számát az Európai Unió Víz Keretirányelve (VKI) jelöli ki, ami az összes 50 hektárnál nagyobb állóvizet, vizenyős területet, így, a Fertő tavat is önálló víztestként jelöli meg. Feltételezéseink szerint a Fertő VKI által kijelölt egyetlen vízteste nem homogén, vízminőségi szempontból kisebb csoportokra, víztájakra osztható. Meg kívántuk határozni, hogy a Fertő tóban léteznek-e különböző víztájak, ha igen akkor szám szerint mennyi. Arra kerestük a választ, hogy ezek a csoportok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és bennük milyen háttérfolyamatok vezérlik az egyes paraméterek alakulását. Ezen kérdések megválaszolásához egy-és többváltozós feltáró statisztikai módszereket alkalmaztunk. Ismereteink szerint a Fertő tó vonatkozásában ilyen részletességű feldolgozás még nem történt. A kutatáshoz szükséges idősorok mind a magyar, mind pedig az osztrák tórész területéről rendelkezésünkre álltak. Sajnos a mintavételezés időpontjai és a laborvizsgálati módszerek sem voltak egységesek, így az adathalmazokat a két országban nem tudtuk együtt vizsgálni, a dolgozat csak az ausztria területre terjed ki. Reméljük, hogy munkánk az általános tudományos érdeklődés mellett a szakterület számára új és hasznos információkkal szolgál. Bízunk benne, hogy az eredmények segítséget nyújtanak annak a vékony ösvénynek a fenntartásához, ami a Fertő tó hasznosítása és védelme között húzódik.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Fertő tó ausztriai területén mért vízminőséget leíró paraméterek idősorainak vizsgálata egy- és többváltozós feltáró adatelemző módszerekkelhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
55hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Centrumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDKhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vízminőséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
paraméterhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Fertő tóhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
környezettudományhu_HU


Files in this item

A Fertő tó ausztriai területén mért vízminőséget leíró paraméterek idősorainak vizsgálata egy- és többváltozós feltáró adatelemző módszerekkel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record