Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Schneider, Johannes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-09T12:58:34Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-09T12:58:34Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38471
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány Szent Ferenc megerősített regulájának ötödik fejezetét veszi alapul, amely a munka vonatkozásában ad iránymutatást a testvéreknek. A regula összekapcsolja a munkához fűződő viszony lelki, testi és társadalmi dimenzióit (vö. a tétlenségnek mint a lélek ellenségének távoltartása, illetve a dolgozni nem tudó testvérek testi szükségleteiről való gondoskodás), miközben a pénz elfogadásának tilalmával elszakítja a tevékenységet annak közgazdasági aspektusaitól. Mivel a munkálkodás képessége egyben Istentől származó kegyelem is, így a jóra törekvő, hasznos tevékenység gyakorlása egy olyan dinamizmusba illeszkedik, melynek révén az ember Istent is szolgálhatja munkája gyümölcsével. Mindez a szellemi munkára is vonatkozik, amennyiben a testvérek ennek során sem oltják ki „a szent imádság és az áhítat szellemét”, és kerülik az öncélú, a szent szövegek spirituális lényege iránt tiszteletlen intellektuális aktivizmust. Így a hűséggel és odaadással végzett munka az Istennel való kapcsolat részévé válhat. Az emberi tevékenység legmélyebb értelme a Megfeszített jelenlétének megtapasztalása lehet csakúgy, ahogy Szent Ferenc a San Damianoi kereszt előtt élte át ezt a számára meghatározó tapasztalatot.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
„Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.29285/actapinteriana.2018.4.27
Journal
dc.identifier.jtitle
Acta Pintérianahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
38hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
27hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
4hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Work and Prayer: Relation and Tensionhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szent Ferenchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
regulahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Acta Pintérianahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

„Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record