Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dési, Edit
Author
dc.contributor.author
Mágocsi, Nyina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-28T13:49:50Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-28T13:49:50Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38461
Language
dc.language
oroszhu_HU
Title
dc.title
Специальная банковская лексика: основные исторические этапы процесса формирования и некоторые особенности современного состоянияhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
rus
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Pálosi Ildikó PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Varga Éva Katalin PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Palágyi Angela PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Taskovics Okszana PhD.hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Kurtán Zsuzsa CSc, ny. egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Janurik Szabolcs PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Scope
dc.format.page
247hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.155
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30412697
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=946413
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Language
dc.language.other
oroszhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Bankhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Orosz nyelvészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Az orosz banki szókészlet és kialakulásának főbb állomásaihu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-04-27
Keywords
dc.subject.hu
Bankhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Zoltán András DSc, professor emeritushu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-06-01
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Специальная банковская лексика: основные исторические этапы процесса формирования и некоторые особенности современного состояния
Специальная банковская лексика: основные исторические этапы процесса формирования и некоторые особенности современного состояния
Специальная банковская лексика: основные исторические этапы процесса формирования и некоторые особенности современного состояния
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record