Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szász, Antónia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-28T09:00:47Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-28T09:00:47Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38375
Abstract
dc.description.abstract
A kiberbűnözést módszerei, eszközhasználata, környezete, gyors terjedése, károkozásának rövid időn belül is számottevő mértéke, illetve társadalmi megítélésének jellegzetességei megkülönböztetik más, hagyományosnak mondható devianciaformáktól. A tanulmány áttekinti a kiberbűnözés megjelenését, főbb típusait és bemutatkiberbűnöző karaktereket. Vizsgálja a kiberbűnözés vonzerejét, valamint az elkövetők viszonyát saját tevékenységükhöz és azok következményeihez. Kitér az áldozattá válás okaira és körülményeire, a kiberbűnözés elleni fellépés nehézségeire, amelyhez hozzájárul mind a bűnözés speciális környezete, többnyire digitális/virtuális tere, mind határokon átívelő, globális, folyamatosan változó mivolta, a hálózatokon keresztül rendkívül gyors terjedése, a bűnözés anonim jellege, továbbá az áldozatok bizonyos jellemzői is. A kiberbűnözés által okozott károk nagysága, súlyossága, a magánszemélyeket, intézményeket, illetve országokat érintő kockázatok mértéke igen jelentős. Ez értelemszerűen maga után vonná a kiberbűnözés általános és határozott társadalmi elítélését, a kiberbűnözők marginalizálását. Ugyanakkor a kiberbűnözés bizonyos fajtáit inkább egyfajta társadalmi elismerés kíséri. A kiberbűnözők nem deviáns karakterként tekintenek magukra (nagyobb részük más devianciaformákat el is utasít), büszkék teljesítményükre. Ám nem csupán szűkebb köreikben áramlik feléjük elismerés. Filmek, könyvek készülnek tehetséges hackerekről, vagy az ő közreműködésükkel megvalósuló akciókról; gyakorta a médiában is korunk „népi” hőseiként jelennek meg: a legmodernebb technológiák bravúros alkalmazóiként, vagy a fennálló társadalmi rend, illetve egyes alrendszerei elleni lázadás, kritika, bizonyos intézmények elleni fellépés, a társadalmi kontroll és visszacsatolás élharcosainak szerepében. Ez természetesen kihat a kiberbűnözés társadalmi megítélésére, a kiberbűnözők önképére, és ebből adódóan a kiberbűnözői viselkedés feltartóztatásának hatékonyságára is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A kiberbűnözés társadalmi kontextusahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rights
dc.rights.holder
szerzőhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Cybercrime is distinguished from other forms of deviance by the methods, tools, environment and the fast spread of cybercrime, as well as the disproportionate amount of damage caused by it during a relatively brief time span, and the social attitudes towards it. The article focuses on the history and main types of cybercrime, outlines several cyber-criminal characters and examines the ‘lure of cybercrime’, along with the relations of criminals to their own acts and their consequences. Additionally, it deals with the reasons and circumstances of becoming a victim, the hardships of fighting cybercrime, rooted in the special environment of criminal activity, the virtual space, its global character and fast spread through networks, the anonymity of cybercrime and certain features of the victims. The extent and seriousness of the damages caused by cybercrimes and its risks for individuals, institutions and countries are significant. Obviously, this could infer negative attitudes to cybercrime and the marginalisation of offenders. However, cyber-criminals do not think of themselves in terms of deviance (most of them reject other modes of deviant behaviour) and tend to be proud of their achievements. What is more, not only their narrower circles are in awe of these accomplishments. Books and films are often made of talented hackers or actions they have taken part in, and contemporary media often shows them in the role of today’s ‘folk heroes’, as they are able to apply even the most advanced technologies and sometimes lead rebellions or formulate criticism against social order or certain institutions. They are often perceived as the vanguards of social control. This, of course, has an impact on the social attitudes towards cybercrime and the efficiency of the battle against it.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kovács Janka (ed.) ; Kökényessy Zsófia (ed.) ; Lászlófi Viola (ed.)hu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
A normán innen és túl : Tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaibólhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3229294
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000944871
Last Page
dc.identifier.lpage
122hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
95hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2016-03-07
End Meeting
dc.date.confenddate
2016-03-08
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

A kiberbűnözés társadalmi kontextusa
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record