Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pataki, László
Consultant
dc.contributor.advisor
Author
dc.contributor.author
Merfelsz, Janka 
Author
dc.contributor.author
 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T14:21:55Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T14:21:55Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38322
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatírás folyamata során az vezérelt, hogy betekintést nyújtsak az autisták valóságába, így szolgálva dolgozatommal az autizmus spektrum zavarral élő emberek jobb, mélyebb megértését. Dolgozatom első részében ismertetem az autizmus spektrum zavarral élő személyek hallási sajátosságait, auditív érzékelési nehézségeiket. A dolgozat második részében 12 gyermek vizsgálata segít választ kapni arra a kérdésre, vajon autizmus spektrum zavarral élő gyerekek hallanak-e ultrahangokat?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ultrahang-hallás lehetőségének vizsgálata autizmus spektrum zavarral élő személyek körébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
103hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743712
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autistákhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ultrahanghalláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
orvostudományhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Ultrahang-hallás lehetőségének vizsgálata autizmus spektrum zavarral élő személyek körében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record