Files in this item

Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók  néhányartikulációs  és  akusztikai  jellemzője  a magyarban