Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Vargha, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-05-15T16:07:52Z
Availability Date
dc.date.available
2018-05-15T16:07:52Z
Release
dc.date.issued
2015
ISBN
dc.identifier.isbn
963-85809-5-X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37986
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tartalom. Az ELTE Fogyatékosügyi Központja a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkalhu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Fogyatékosügyi Központhu_HU
Scope
dc.format.page
441hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
[Budapest]hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Release
dc.source.edition
2. átdolgozott kiadáshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adapted content
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Pólyahu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU


Files in this item

Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record