Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Benjamin, Walter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-05-15T15:27:04Z
Availability Date
dc.date.available
2018-05-15T15:27:04Z
Release
dc.date.issued
1980
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37967
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tartalom. Az ELTE Fogyatékosügyi Központja a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korábanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Fogyatékosügyi Központhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Benjamin, Walterhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Gesammelte Schriftenhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
508hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
471hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Frankfurt am Mainhu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adapted content
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Suhrkamp Verlaghu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1980hu_HU


Files in this item

A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record