Geodézia és Kartográfia

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztály és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság lapja.

Szerkesztőbizottság:
Főszerkesztő: Buga László; Szerkesztők: Balázsik Valéria, Fábián József, Dr. Gercsák Gábor, Homolya András, Iván Gyula, Olasz Angéla; Olvasószerkesztő: Kota Ágnes; Technikai Szerkesztő, tördelő: Szrogh Gabriella;
Kiadó: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság; Felelős kiadó: Dobai Tibor

HU ISSN 0016-7118


Geodesy and Cartography

Bi-Monthly of the Department of Land Administration in the Ministry of Agriculture and the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing.

Editorial:
Editor-in-chief: Buga László; Editors: Balázsik Valéria, Fábián József, Dr. Gercsák Gábor, Homolya András, Iván Gyula, Olasz Angéla; Proof-reader: Kota Ágnes; Technical editor: Szrogh Gabriella;
Publisher: Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing; Responsible for publishing: Dobai Tibor

HU ISSN 0016-7118

Recent Submissions