Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Varga, imre
Author
dc.contributor.author
Harsányi, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:25:57Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:25:57Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37901
Abstract
dc.description.abstract
Az irodalomban már régóta foglalkoznak gélek előállításával mikrogélekből. Ennek oka, hogy a keletkezett makrogélek a gyógyszerésztudományi területeken sokkal jobban alkalmazhatók. A mikrogélek nagy előnye, hogy a válaszidejük nagyon gyors, de az emberi szervezetben az ozmotikus nyomás hatására a szövetek károsodását okozhatja. Ez a probléma már nem áll fent makrogélek esetében, viszont a válaszidejük lassú. A mikrogélekből előállított makrogélek mindkét gél előnyös tulajdonságait ötvözi, gyors a válaszidő, de nagy a méret, így nem károsítja a szöveteket. A célom az volt, hogy olyan mikrogélekből állítsak elő makrogélt, amik között létrejövő összetartó erő az ellentétes töltésükből adódik. Az általam felhasznált mikrogéleknek mag-héj szerkezetük van, a hőmérséklet érzékeny magra építettem tisztán ionos héjat építettem. Munkám első részében az anionos iniciátorral készült mag jellemzését végeztem el. A következő lépésben azonos tulajdonságú kationos iniciátorral készült magot állítottam elő. Ezek után a kationos iniciátorral készült magra építettem tisztán kationos héjat. Utolsó lépésben az ellentétes töltésű mikrogélekből makrogéleket állítottam elő. A keletkezett gél szerkezete kompakt, ruganyos, és nem törékeny, hőmérsékletváltozásra adott reakciója gyors, és reverzibilis. Célkitűzésem, hogy az előállított gél hőmérsékletfüggő, és pH függő tulajdonságait vizsgáljam. További célkitűzésem, hogy a jövőben az előállított gélből aerogéleket készítsek, vizsgáljam a kialakuló szerkezetet, a kialakító mikrogélek összetételétől, és méretétől függően. Összességében elmondható, hogy sikeresen állítottam elő makrogélt mikrogélből, és a keletkezett gél hőmérsékletváltozás hatására adott válaszreakciója gyors, és reverzibilis.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gélek előállítása mikrogélekbőlhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the literature there are many research, which try to make macrogels from microgels. The biggest possible application area is the drug delivery. The microgels great benefit is they fast reaction to the environment changing, but because of their size they can destroy human tissues. Macrogels do not destroy human tissues, but their reaction to the environment changing is slow. This problem is not in the picture if we create macrogels from microgels, the nascent macrogels had a big size so do not destroy human issues, but their reaction to the environment changing is fast. My goal was to create gels from microgels, use their opposit charge. The microgels, wich I used, are core-shell nanoparticles. They had thermo sensitive core and pH sensitive shell. First I characterized the core, which made with anionic iniciator. Then I made a core which made with cationic iniciator. After that I made a core-shell nanoparticles, which have full ionic shell. The last step was to use the microgels with opposit charge to prepare a macrogel. The macrogel has compact structure and do not slimpsy and their rection to the environment changing is fast and reversible. In the future I want to investigate the macrogels’ properties in different temperature and pH. After that I want to make aerogels from gels. I want to investigate aerogels structure which depends from the microgels size and content. To summarize, I was able to make macrogels from microgels and the macrogel raction was fast and revesible when I changed the temperature.hu_HU
Scope
dc.format.page
40hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gélekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrogélekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémia alapszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
kémia alapszakhu_HU


Files in this item

Gélek előállítása mikrogélekből
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record