Files in this item

Kationos tenzidek membrán affinitásának jellemzése lipid monoréteg modell segítségével