Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Tóth, Erzsébet
Consultant
dc.contributor.advisor
Felföldi, Tamás
Author
dc.contributor.author
Benyó, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-24T08:30:21Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-24T08:30:21Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37842
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy befolyásolják-e az ásványok a légterük mikrobiális élővilágát, azaz, magasabb-e a csíraszám olyan ásványok környezetében, ahol a kristályok elemösszetétele egyes mikrobák számára anyagcsere szempontjából előnyös vagy éppen gátló hatással bír. A vizsgálathoz szedimentációs elven működő mintázási módszert alkalmaztam. Ennek lényege, hogy a levegőből gravitációs hatásra ülepedő bioaeroszol részecskéket a légtér felé vízszintesen elhelyezett, nyitott, steril, táptalajjal töltött Petri-csészén fogjuk fel meghatározott ideig, majd adott idő után a kitenyésztett telepek számát meghatározzuk. A mintavételhez összesen 100 darab nutrient alaptáptalaj állt rendelkezésemre, melyeket részben a mintavétel körülményeinek optimális meghatározásához használtam fel. Összehasonlításként az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Ásványtárában, a 00.614-es ásványraktárban és a 00.706-os gyakorló-ásványgyűjteményben, azonos ásványosztályonként (szulfidok, oxidok, oxihidroxidok, arzenátok, karbonátok) történt a kihelyezés. Az ülepedő bioaeroszol részecskék térbeli eloszlásának vizsgálata érdekében táptalaj került szintenként az Ásványtár két legtávolabbi pontjára is. Speciális kontrollvitrinek (üres, szalmát és homokot tartalmazó vitrin, filccel borított polc, uránérc) is vizsgálat alá kerültek. A kapott értékeket 1 órás inkubációs időre számoltam át, kimutatási határnak <10 db átlagos telepszámot vettem. Csak a légmozgás által érintett, földes ásványok közelében kihelyezett táptalajokon indult meg a telepképzés. Ilyen helyeken a légáramlat hatására leváló (ásvány)szemcsék és mikrobák a táptalajok felszínére kerülhetnek, megindítva ezzel a telepképzést. Az Ásványtár többszintes légterében, a magasság növekedésével folyamatos telepszám csökkenés tapasztalható. Ennek oka lehet, hogy a nagyobb (10 μm <d) aerodinamikai átmérőjű részecskék egy része gravitáció hatására még az első szint elérése előtt kiülepszik a levegőből. Azokon a helyeken, ahol nincs légmozgás (zárt vitrinek, fiókok), nincs meg a szállítóközeg, ami a mikrobákat a táptalajra juttatná, így ott a telepszám kimutatási határ alatti, függetlenül a vitrin tartalmától.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Bioaeroszol és ásványok kölcsönhatásának vizsgálata beltéri környezetbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
31hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Centrumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrobiológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
környezettanhu_HU


Files in this item

Bioaeroszol és ásványok kölcsönhatásának vizsgálata beltéri környezetben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record