Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szabó, Csaba
Author
dc.contributor.author
Mácsai, Cecília 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-17T08:49:13Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-17T08:49:13Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37811
Abstract
dc.description.abstract
Amint a bevezető ábra is mutatja, az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a ritkaföldfémek iránt, így természetes előfordulásuk, mennyiségük, forrásuk, vilagpiaci áruk egyre jobban meghatározza mindennapjainkat. A ritkaföldfémeket a modern technológia nagy mértékben felhasználja (hadiipar, számítástechnika, stb.). A szükséges elemek forrása a világszerte ismert hatalmas készletek ellenére azonban napjainkra jelentősen korlátozottá vált. Ennek oka a Kínában található ritkaföldfémek nagy mennyisége, az ország sajátos kitermelési technikája, környezetvédelmi szabályai és ezekből következő gazdasági előnye, amely csaknem kizárólagos ritkaföldfém importálóvá tette Kínát a világon. Ez a helyzet kiszolgáltatottá teszi a többi országot, így egyre nagyobb az igény az államok saját ritkaföldfém-igényének fedezésére. Számos kutatás indult a különböző források tanulmányozására, így a ritkaföldfémek további geológiai forrását kutatva a bauxit is a figyelem középpontjába került. A nemzetközi irodalom már régóta foglalkozik a bauxitból kinyerhető egyéb elemek (pl. Cr, Ga, V) technológiájának kidolgozásával. A fennálló világgazdasági helyzetben érdemes a bauxitot – mint potenciális forrást - is megvizsgálni a ritkaföldfémek kinyerésére vonatkozóan. A magyarországi bauxit minták összetétel-vizsgálati (mikroszondás és tömegspektrográfiai) adatait összehasonlítva a nemzetközi irodalomban publikált bauxitok összetételével kiderül, hogy alkalmas-e a hazai bauxit ritkaföldfém-forrásként való felhasználásra. Ezzel az elemzéssel egy újabb ritkaföldfém forrást találnánk, amely gazdaságilag előnyös, “politikailag független” az eddigiekben alkalmazott beszerzési lehetőségekhez képest. Emellett a környezet megóvását is szolgálná az újabb ritkaföldfém bányák nyitásának mellőzésével.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ritkaföldfémek bauxitból való kinyerésére vonatkozó technológiák összehasonlításahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
28hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Kőzettani Geokémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bauxithu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
környezettanhu_HU


Files in this item

Ritkaföldfémek bauxitból való kinyerésére vonatkozó technológiák összehasonlítása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record