Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Hunyady, Györgyné
Author
dc.contributor.author
Domonkos, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-03-09T14:28:25Z
Availability Date
dc.date.available
2020-03-09T14:28:25Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37642
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtájahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
185hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.138
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3343182
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=990355
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Neveléstudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Online harrasmenthu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Neveléstudományi D. I./Neveléselméletihu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-02-15
Keywords
dc.subject.hu
zaklatás onlinehu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-03-08
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája
Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája
Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record