Files in this item

LEO0688 A pozsonyi káptalan előtt Karchay Mátyás kielégíti Chenke-i Mihály Gaal-t Egvhazaskarcha-ból a hozomány és nászajándék ügyében