Files in this item

LEO0687 Zylos-i Bereczk István a pozsonyi káptalan előtt elzálogosít Mestherfelde-n 6 holdnyi szántóföldet Elewtheyed-i Wydffy Jánosnak 4 magyar forintért 25 évre