Files in this item

LEO0662 A pozsonyi káptalan bevezető és iktatólevele I. Mátyás király parancsára Syposkarcha birtok negyedébe