Files in this item

LEO0660 A pozsonyi káptalan Erdewhathkarcza-i Tamásnak, testvérének Kozmának, Belehaza-i Pál fia Mihálynak valamint Kyralfiakarcza-i György kérésére átírja a saját 1407. évi átíró oklevelét, mely Garai Miklós nádor 1349. aug. 1-i iktatólevelét tartalmazza