Files in this item

LEO0657 A pozsonyi káptalan bevezető és iktatólevele az Egyhazaskarcha-i család részére