Files in this item

LEO0651 A pozsonyi káptalan bevezető levele Zsigmond király parancsára Hydfark-i Morocz lányai részére Hydfark birtokba