Files in this item

LEO0650 Kysudvornoki Demeter fia János bevallása a pozsonyi káptalan előtt egy bizonyos Naghto felé eső birtok ügyében