Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Zsigmond (Magyarország: király, Luxemburgi, 1368-1437) 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-29T10:29:45Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-29T10:29:45Z
Release
dc.date.issued
1390-05-06
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37571
Size
dc.format.extent
119x285 mmhu_HU
Language
dc.language
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Litterae et Epistolae Originaleshu_HU
Keywords
dc.subject
oklevélhu_HU
Keywords
dc.subject
14. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Zsigmond (Magyarország: király, Luxemburgi, 1368-1437)hu_HU
Keywords
dc.subject
Pozsonyi káptalanhu_HU
Keywords
dc.subject
LEO0634hu_HU
Title
dc.title
LEO0634 A pozsonyi káptalan előtt az Egyhazaskarchai család Pelsőczi Bebek Detre nádor ítéletlevele értelmében osztályt tesz Dobormagala földrőlhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
lat
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
A leírás forrása: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. (A Diplomatarium Autographum és a Litterae et epistolae originales sorozatok esetében a tartalom rovatban a nyomtatott ill. Tóth András kéziratos katalógusában (Egyetemi Könyvtár Kézirattár J 143) szereplő regeszták kerültek lefordításra, melyekben több-kevesebb hiba előfordul. A hibák a fordítás során a kiadót és dátumot kivéve nem kerültek javításra!) A dokumentumról: Zsigmondkori Oklevéltár I. Budapest, 1951. p. 167 (1484. sz.); Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civils, X/8. 1843. p. 299-301 (111.); Wenzel Gusztáv: Budai regesták az Anjouk korában. Történelmi Tár I. (4. kötet) Budapest, 1857. p. 175 (372.); DL 7598. Az oklevél azonosítója a Diplomatikai Fényképgyűjteményben: DF 283495hu_HU
Scope
dc.format.page
1 fol.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000925772
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
oklevélhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1390-05-06hu_HU


Files in this item

LEO0634 A pozsonyi káptalan előtt az Egyhazaskarchai család Pelsőczi Bebek Detre nádor ítéletlevele értelmében osztályt tesz Dobormagala földről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record