Files in this item

LEO0623 A pozsonyi káptalan bevezetőlevele Lothárd fia János fiai: Amadé és Lothárd részére Nyék birtok azon részébe, mely Karcha és Kuesd birtokoknál a két kőhíd között fekszik