Files in this item

LEO0621 A pozsonyi káptalan határjáró levele Pál országbíró megkeresésére Karchai Konrád fia István részére